Prasām pārskatīt plānoto finansējuma samazinājumu jaunaudžu kopšanai!

Mēs, apakšā parakstījušies, aicinām Zemkopības ministriju pārskatīt plānotā finansējuma apmēru meža atbalsta pasākumiem Lauku attīstības programmas 2021-2027. ietvaros. Pašlaik ieplānotais  pieejamā finansējuma samazinājums jaunaudžu kopšanai un neproduktīvu audžu nomaiņai ir nepieņemams un netaisnīgs! Lai arī meža apsaimniekotāji, atšķirībā no citām sociālajām grupām, nav izcēlušies ar skaļiem paziņojumiem un protestiem, šis ir brīdis, kad mēs nedrīkstam klusēt! Latvijas mežu noturība pret klimata pārmaiņām, CO2 piesaistes apjoms un produktivitāte nākotnē ir lielā mērā atkarīga no tiem saimnieciskajiem pasākumiem, kurus mežā veicam šodien. Tieši tāpēc nevaram samierināties ar plāniem samazināt pieejamā finansējuma apjomu, kuru turklāt paredzēts gūt no vēl neapstiprinātiem finanšu avotiem! Mežs aizņem vairāk nekā 50 % Latvijas teritorijas. Meža nozare bija, ir un būs valsts dzīvotspējas balstītāja, un jo īpaši pašlaik, kad visi dzīvojam COVID-19 apstākļos! Mēs redzam, kā nemitīgi pieaug arvien jauni aprobežojumi meža apsaimniekošanai, arvien vairāk nauda tiek tērēta kompensācijām, nevis reāli padarīta darba atbalstam, pieaug īpašumu kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi. Tēlaini sakot, pienu gribas visiem, bet gotiņu pabarot - nē! Līdz ar to vēlreiz uzsveram – plānotais finansējuma samazinājums jaunaudžu kopšanai un neproduktīvu audžu nomaiņai ir nepieņemams, un tāpēc lūdzam to pārskatīt!


Meža īpašnieku organizācijas    Sazināties ar petīcijas autoru

Parakstīt šo petīciju

Parakstoties, es piekrītu, ka Meža īpašnieku organizācijas varēs redzēt visu informāciju, ko es sniedzu šajā formā.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.


Es dodu piekrišanu apstrādāt šajā formā sniegto informāciju šādiem nolūkiem:
Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...