Par spīdveja valsts atbalstu За государственную поддержку спидвея

Par Daugavpils spīdveja kluba "Lokomotīve" valsts atbalstu

Jūsu Ekselence, Ministru prezidentes kundze, Augsti Godātais Ministra kungs!

Jums raksta spīdveja atbalstītāji no Latgales un Daugavpils. Jau 52 gadus spīdvejs ir viens no visplašāk apmeklētajiem sporta veidiem Latvijā. Uz katrām sacensībām ierodas apmēram pieci tūkstoši skatītāju, un no tiem ap tūkstoš ir bērnu, kas burtiski ir “slimi” ar spīdveju, mācās vīrišķību, disciplīnu no mūsu sportistiem.

Lielākā daļa no viņiem sapņo apsēsties uz motocikla, kas ir iespējams pateicoties Daugavpils spīdveja skolai. Spīdvejs daudziem ir kļuvis ne tikai par dzīves neatņemamu sastāvdaļu, ģimenes tradīciju, bet arī par lepnuma un sporta dievināšanas objektu. Mūsu spīdvejisti gūst godalgotas vietas prestižajās pasaules sacensībās, tā padarot slavenu gan Daugavpili, gan Latviju. Tuvākajā laikā mūsu klubs “Lokomotīve” ir pietuvojies poļu Ekstralīgai, kas ir visspēcīgākā un pazīstamakā visā pasaulē, kurā piedalās visi bez izņēmuma labākie pasaules spīdveja braucēji. Varētu piepildīties ilgus gadus lolotā karstākā vēlēšanās—ieraudzīt savu vismīļāko komandu pasaules spīdveja elitē.

Palīdziet īstenot mūsu vēlmi! Lūdzam risināt jautājumu par kluba pienācīgu valsts finansējumu, jo tuvākajā laikā klubam ir unikālas iespējas dot ieguldījumu Latvijas spīdveja vēsturē.

Ar cieņu un ticību jūsu sapratnei un palīdzībai, uzticīgie spīdveja un Latvijas sporta atbalstītāji.


За государственную поддержку даугавпилсского спидвейного клуба "Локомотив"

Уважаемая госпожа премьер-министр и господин министр!

К Вам обращаются жители Латгалии, Даугавпилса и все поклонники спидвея.

Уже на протяжении 52 лет спидвей является одним из самых посещаемых видов спорта в Латвии. Каждая гонка собирает в среднем 5 тысяч зрителей! Что особенно важно — более тысячи из них приходится на детей, которые буквально больны спидвеем и берут уроки мужества и дисциплины у наших спортсменов. Большинство из них мечтает сесть на мотоцикл, что возможно благодаря существующей в городе школы спидвея. Для многих из нас спидвей стал не только частью жизни и семейной традицией, но и предметом гордости и даже спортивной религией!

Наши гонщики многие годы прославляют Латвию и Даугавпилс на самых престижных соревнованиях мирового уровня. В ближайшее время наш клуб «Локомотив» способен выйти

в Экстралигу, которая является сильнейшей лигой в мире, где участвуют все без исключения лучшие гонщики мира! Увидеть любимую команду в элите мирового спидвея — наша многолетняя и заветная мечта. Помогите сбыться нашей мечте!

Просим решения вопроса о достойном государственном финансировании клуба, что позволит в скором времени вписать новую уникальную страницу в историю латвийского спидвея.

C уважением и надеждой на Вашу помощь и понимание, преданные поклонники спидвея и латвийского спорта.

 


Spīdveja klubs "Lokomotīve"    Sazināties ar petīcijas autoru