Par Rīgas domes mēra atstādināšanu un Rīgas domes atlaišanu

ATKLĀTĀ VĒSTULE

par Nila Ušakova un Rīgas domes atbildību

 

Ministra kungs, vēršos pie Jums ar atklātu vēstuli, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka neviena valsts institūcija nevēlas risināt Rīgas domes un tās priekšsēdētāja Nila Ušakova prettiesisko rīcību saistībā ar biļešu cenu diferencēšanu.

10.01.2014. iesniedzu Ģenerālprokuratūrai un KNAB iesniegumu, kurā aprakstīju Rīgas mēra N.Ušakova rīcību saistībā ar rīdzinieku/ nerīdzinieku statusa ieviešanu un e-biļešu cenu diferencēšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Norādīju, ka N.Ušakova rīcība traktējama kā:

-          apzināta sabiedrības maldināšana, ar ko nodarīts kaitējums,

-          pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana,

-          patvarība, t.i., darbību izdarīšana patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību,

-          Rīgas pašvaldības budžeta izsaimniekošana, t.i., pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšana lielos apmēros,

-          kā arī organizēta kaitniecība.

Ģenerālprokuratūru un KNAB lūdzu izvērtēt iesniegumā minēto informāciju, lai uzsāktu kriminālprocesu un sauktu N.Ušakovu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 89.panta, 179.panta, 196.panta, 211.panta, 279.panta, 341.panta, izvērtējot katra Krimināllikuma panta atbilstību aprakstītajai situācijai.

Ģenerālprokuratūra pārsūtīja iesniegumu Valsts policijai izskatīšanas organizēšanai. Valsts policija atteica ierosināt lietu N.Ušakova apsūdzībā pēc Krimināllikuma 179.panta, 196.panta, 211.panta, 279.panta, 341.panta. Šo lēmumu pārsūdzēju.

Valsts policija iesniegumu daļā par kaitniecību pārsūtīja Drošības policijai, bet daļā par maldinošu reklāmu - Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC). Drošības policija atzina, ka N.Ušakova darbībās nav saskatāms noziedzīgs nodarījums un atteica ierosināt lietu pēc Krimināllikuma 89.panta (kaitniecība). Lēmums nav pārsūdzams. Savukārt PTAC pārsūtīja saņemto iesniegumu VARAM.

Šāds valsts iestāžu futbols pierāda to, ka tām faktiski trūkst drosmes rīkoties. Mehānisms, kā cīnīties pret atsevišķu politiķu prettiesisku lēmumu visatļautību ir iestrādāts vairākos normatīvajos aktos, taču valsts iestāžu darbinieku iztapība, paklausība, draudzība un savu cilvēku ielikšana atbildīgajos amatos vairo situāciju, kad likuma norma pēc situācijas netiek piemērota un atbildīga persona paliek nesodīta. Tas vairo sabiedrības neuzticēšanos valsts iestādēm un grauj demokrātiskas valsts pamatus.

Rīgas domes mēra N.Ušakova pieņemtie saistošie noteikumi ir prettiesiski. To apliecina VARAM atzinumi. N.Ušakovs zināja, ka saistošie noteikumi ir nelikumīgi, tomēr, neskatoties uz to, turpināja reklāmas kampaņu un apzināti maldināja Latvijas iedzīvotājus par šo noteikumu spēkā stāšanos, aicināja pieteikties rīdzinieku kartei un deklarēt savu dzīvesvietu Rīgā, saņemot ne tikai atlaidi, bet arī bezmaksas braucienus, ja deklarēsies decembrī. Šīs nelikumīgās biļešu cenas diferencēšanas reklāmas, kā arī nelikumīgo rīdzinieku karšu iegādi apmaksāja no Rīgas domes budžeta.

Fakts, ka N.Ušakovs izvairījās no saistošo noteikumu publicēšanas, pierāda viņa nevēlēšanos iet tiesisko ceļu līdz Satversmes tiesai, apstrīdot VARAM, viņaprāt, nepareizo atzinumu. N.Ušakovs izvēlējās rīkoties prettiesiski - maldināt sabiedrību par nelikumīgajiiem noteikumiem un izsaimniekot Rīgas domes budžetu.

Šobrīd ir sācies priekšvēlēšanu laiks, kad politiski atbildīgi lēmumi parasti netiek pieņemti, lai nekaitinātu vēlētājus. Tomēr tas, uz ko aicinu, Jūs, ministra kungs, ir atbildīga rīcība, nevis tukša atrakstīšanās. PTAC pārsūtīto iesniegumu vairs nav kam pārsūtīt un sabiedrības gaida atbildi tieši no Jums. Tāpēc aicinu rīkoties drosmīgi un pieņemt, iespējams, politiski neizdevīgu, taču tiesiski korektu lēmumu.

Pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām 93.panta pirmo daļu, aicinu Jūs atstādināt  Rīgas domes mēru N.Ušakovu no amata pienākumu pildīšanas.

Savukārt ņemot vērā, ka N.Ušakovs pārstāv politisko partiju apvienību „Saskaņas centrs”, kas šobrīd sastāda 2/3 Rīgas domes deputātu, uzskatu, ka partija ir līdzatbildīga izveidojušās situācijā un tāpēc pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām 91.panta pirmo daļu, aicinu Jūs rosināt Saeimai atlaist Rīgas domi.

 

Cieņā Ieva Brante

www.brante.lv