Veloceliņi Rīgā. Mēs esam „par”, bet esam „pret” to, kādus veloceliņus izveido Rīgas valdošā koalīcj

     Mēs esam „par” veloceliņiem Rīgā, bet esam „pret” to, kādus veloceliņus izveido Rīgas Domes valdošā koalīcija.

      Veloceliņiem jābūt tādiem, lai tie netraucētu nedz gājējiem, nedz autobraucējiem, kā arī otrādi – lai gājēji un autobraucēji netraucētu velobraucējiem. Veloceliņiem būtu jāapmierina visu satiksmes dalībnieku vēlmes: gājējus, autobraucējus un velobraucējus.

     Mēs vācam parakstus ar nolūku panākt to, lai veloceliņus Rīgā iekārtotu ar prātu, racionāli; lai būtu padomāts arī par visiem pārējiem ceļa satiksmes dalībniekiem. Mēs esam par to, lai lēmumi, kuri nosaka - kur, kā  un kādus izvietot veloceliņus, būtu publiski pieejami visiem tiem, kurus šis jautājums skar. Mēs tomēr dzīvojam demokrātiskajā valstī, kur visus svarīgus lēmumus ir jāpieņem visiem kopā, ņemot vērā katra ceļu satiksmes dalībnieka vajadzības un drošību.

    Diemžēl, šodien rodas iespaids, ka mērija deva rīkojumu bezjēdzīgi un bez domīgi izkrāsot brauktuvi:  šodien esošie veloceliņi veicinās ne tikai ceļa satiksmes sastrēgumus, bet, diemžēl,  novedīs arī pie papildus autoavārijām. Un, konkrēti, braucamo joslu sašaurināšanās dēļ veloceliņi papildus diezgan nopietni sarežģīs Rīgas centrālo maģistrāļu situāciju.

     Ir jāatzīmē arī to, ka veloceliņi nebūs noslogoti ar velobraucējiem ziemas apstākļu laikā. Turklāt, ziemas apstākļos nebūs saredzami  ceļa apzīmējumi sniega un dubļu dēļ.

     Eiropas savienība   izteica Latvijai brīdinājumu par stipru gaisa piesārņojumu Rīgā, kur karstajā vasaras laikā jūlija mēnesī putekļu koncentrācija 19 reizes pārsniedz pieļaujamo normu. Karsta laika dēļ putekļu koncentrācija gaisā sasniedza  950 mikrogramu uz kubikmetru pie tā, ka pieļaujamā norma – ne vairāk par  50 mikrogramu. Rīgas centrā šis putekļu koncentrācijas rādītājs bieži pārsniedz normu 4 reizes. Veloceliņu ierīkošanas dēļ uz Rīgas centrālajām maģistrālēm krasi pieauga sastrēgumu skaits, kas savukārt, izraisīja automobiļu izplūdes gāzu daudzuma pieaugšanu, kas savukārt izraisa vēl lielāku Rīgas gaisa piesārņojumu.

     Rīgā Elizabetes ielā nepārtraukti ir vērojami automobiļu sastrēgumi; šo ielu visā mācību gada garumā šķērso bērni, kuri nejauši var gūt ievainojumus autoavārijās, šķērsojot pārslogotu galvaspilsētas maģistrāli.

SLO "Par brīvu ceļu"

 

 

 

  Мы «за» велодорожки в Риге, но «против» того, как их делает правящая коалиция в Рижской думе.

    Велодорожки должны быть сделаны так, чтобы никто никому не мешал, чтобы это устраивало всех участников движения: пешеходов,  автомобилистов и велосипедистов.

      Мы собираем подписи для того что бы велосипедные дорожки в городе размещали рационально, беря во внимание всех участников движения. Мы за то - что бы решение о размещении велосипедных дорожек принималось публично, ведь мы живём в демократическом государстве и решение должны принимать вместе, учитывая потребности и безопасность каждого из участников дорожного движения.

     Сейчас же создаётся впечатление, что мэрия дала распоряжение безумно разрисовать проезжую часть: велодорожки  в нынешнем исполнении создадут не только пробки, но и приведут к авариям. В частности, из-за сужения полос на и без того загруженных центральных рижских магистралях.

     Следует отметить, что велодорожки не будут заполнены зимой. К тому же в это время года  разметки не будет видно из-за снега.

    Еврокомиссия предупредила Латвию о сильном загрязнении воздуха в Риге, где в жаркую июльскую погоду концентрация пыли превысила норму в 19 раз. Из-за жаркой погоды концентрация пыли воздухе достигла 950 микрограмм на кубометр при допустимой норме 50 микрограмм. В центре Риги этот показатель часто превышает норму в четыре раза. Благодаря велодорожкам на центральных магистралях города количество заторов возросло, соответственно возросло количество выхлопных газов, что способствует ещё большему загрязнению воздуха.

     На улице Элизабетес образовались пробки, эту улицу весь учебный год пересекают дети, которые могут пострадать во время пересечения загруженной городской магистрали.

 

Ув. жители Риги, присоединяйтесь к нам! Вместе мы наведём порядок в нашем любимом городе!

 


SLO "Par brīvu ceļu"    Sazināties ar petīcijas autoru