230. Panta grozijums par ilglaicīgu cietumsoda piespriešanu par vardarbīgu, neētisku izturēšanos pret dzīvniekiem

Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...