Latviešu tautai:Atjaunot uzvaras parku ar62gadu nokavēšanu !!!

Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...