Latviešu tautai:Atjaunot uzvaras parku ar62gadu nokavēšanu !!!


Viesis

/ #1

2014-05-17 23:36

Senjau vajadzēja atjaunot pieminekli, tādā veidā, kā viņš bija domāts Latvijas Valsts laikā!!!