Nē jaunām aizsargājamām teritorijām, bez taisnīgas kompensācijas nodrošināšanas!

Komentāri

#4

Jo privātīpašums ir svēts un neaizskarams.

Daiga Ziediņa (Cēsis, 2023-05-15)

#6

Privātīpašuma izmantošanas liegums (uzspiests) bez tirgus vērtības kompensācijas, noved pie sabiedrības nihilistiskas attieksmes pret valsti.

Uldis Biķis (Siguldas novads, 2023-05-15)

#7

Esmu par taisnīgām kompensācijām. Dabas vērtību aizsardzība nedrīkst notikt uz cilvēku rēķina, īpaši, kuri jau vairākās paaudzēs ilgtspējīgi apsaimnieko savus īpašumus. Atņemot iedzīvotājiem iztiskas avotu, nebūs arī cilvēku, kas rūpējas par dabas vērtībām un aizvāc tūristu atstātos mēslus.

Guntis Āboltiņš-Āboliņš (Straupe, 2023-05-15)

#11

Pilnīgi piekrītu petīcijas tekstam.

Dainis Rudzīts (Ilzesklans, 2023-05-15)

#14

Nepiekrītu jaunu īpaši aizsargājamo teritoriju veidošanai bez paša zemes īpašnieka piekrišanas. Tas nostāda zemes īpašniekus nevienlīdzīgā situācijā un ir nepieļaujami no tiesiskuma principa, jo īpaši ja nav kompensācijas mehānisma, kas nodrošinātu adekvātu kompensāciju par neiegūto labumu.

Gatis Ziediņš (Cēsu novads, 2023-05-15)

#15

Vēlos lai ir saprātīgas kompensācijas šādos gadījumos un lai nekas tamlīdzīgs nenotiek zemes īpašniekam "aiz muguras".

Kalvis Celms (Talsi, 2023-05-15)

#19

Esmu par taisnīgu un godīgu kompensāciju sistēmu īpašumiem uzliktajiem apsaimniekošanas ierobežojumiem.

Agita Bite (Mārupes novads, 2023-05-15)

#24

Dabas aizsardzība nevar notikt uz meža īpašnieka rēķina. Esmu par taisnīgām kompensācijām meža īpašniekiem!

Reinis Stulpāns (Rīga, 2023-05-15)

#25

Uzskatu, ka ierobežojot saimniecisko darbību saimnieciskajos mežos, tas būtu jākompensē atbilstoši tirgum.

Dainis Ozols (Kuldīga, 2023-05-15)

#27

atbalstu petīcijā pausto.

Andris ēlis (Jēkabpils, 2023-05-15)

#31

Es esmu parakstījies, jo nepiekrītu slēptai īpašumu nacionalizācijai

Mārtiņš Pūpols (Valgunde, 2023-05-15)

#32

Esmu parakstījies Jo nepiekrītu īpašumu NACIONALIZĀCIJAI

Aivis Vanags (Jelgava, 2023-05-15)

#33

Atbalstu petīciju, arī mani meži ir aizsargājami, taču vēlos tos aizsargāt videi draudzīgi apsaimniekojot, palielinot to ekoloģisko un ainavisko vērtību.

Indulis Emsis (Rīga, 2023-05-15)

#34

Esmu parakstījies, jo saimniekoju, kopju savu mežu. Esmu ieguldījis savu naudu(lasīt - darbu un laiku) īpašuma iegāde un ieguldu savu laiku un līdzekļus skaista, ražīga, CO2 piesaistoša un Latvijas ekonomiku balstoša meža izveidošanā. Strādāju, lai nodrošinātu pārtikušas vecumdienas sev un atbalstu bērniem un mazbērniem, kad tas būs nepieciešams. Neuzskatu par pareizu, ka kāds tagad atnāktu un pateiktu: paldies, skaistu mežu esi izaudzējis, mēs to pārņemam, turpmāk nekāda saimniekošana te nebūs, lasies!

Māris Jursons (Valmiera, 2023-05-15)

#36

Ja zemes īpašnieki nebūs ieinteresēti (motivēti) dabas vērtību saglabāšanā, tas abdraud dabas aizsardzības sistēmu kopumā

Agris Meilerts (Rīga, 2023-05-15)

#40

Es parakstu šo dokumentu jo jaunās un paplašināt plānotās aizsargājamās teritorijas veicinās nabadzības palielināšanos lauku teritorijās, un/vai iedzīvotāju aizceļošanu. Sākumā nepieciešams nodrošināt kompensācijas reāliem zaudējumiem.

Valērijs Drozdovs (Krāslava, 2023-05-15)

#43

Es atbalstu šo petīciju.

Iveta Laktiņa (Strenči, 2023-05-15)

#46

Jo ticu tiesībām uz privātīpašuma neaizskaramību.

Oskars Dupužs (Ventspils, 2023-05-15)

#49

Atbalstu šo petīciju!

Lienīte Feldmane (Talsi, 2023-05-15)

#51

Es esmu parakstījis, jo mūsu valstī valda beztiesiskums.

Ilmārs Gūtmanis (Aizkraukle, 2023-05-15)

#53

Nepiekrītu, ka valsts piekopj strausa politiku, iebāžot galvu smiltīs.

Juris Mālakalns (Rīga, 2023-05-16)

#55

Es esmu parakstījis, jo esmu meža īpašnieks.

Jānis Ontužāns (Rīga, 2023-05-16)

#63

Esmu zemes īpašnieks un pievienojos MIB viedoklim

Mārtiņš Gūtmanis (Ķesterciems, 2023-05-16)

#68

Esmu pret privātīpašumu nacionalizāciju bez samērīgām kompensācijām.

Kristaps Grietiņš (Rīga, 2023-05-16)

#70

Jo esmu meža īpašnieks un man rūp mežsaimniecības attīstība.

Gatis Megnis (Kuldīga, 2023-05-16)

#74

Piekrītu petīcijas tekstam!

Laura Grīnberga (Kuldīga, 2023-05-16)

#75

Esmu parakstījis.

KĀRLIS ŽVĪGURS (ROPAŽU NOVADS, 2023-05-16)

#82

Ar jaunajiem dabas liegumiem notiek plaša meža īpašumu aprobežošana, tajā skaitā cirsmas vecumu sasniegušu mežaudžu aprobežošana. Mežaudze ir cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā radīts produkts (stādīšana, kopšana), līdzīgi kā graudaugu raža vai uzbūvēta ēka. Lai iegūtu kvalitatīvu mežaudzi, tiek ieguldīts finanšu resurss. Mežsaimnieciskās darbības rezultātā radīta produkta atsavināšana bez atlīdzības ir pretrunā ar Satversmes 105.pantu, kas nosaka, ka īpašumu nedrīkst atsavināt bez taisnīgas atlīdzības.

Ivonna Straudovska (Rīga, 2023-05-16)

#84

Es esmu parakstījis, jo vēlos lai es, mani bērni un mazbērni var saimniekot savā zemē. Man nav nepieciešams liegums kur varēs tikai pastaigāties. Gan jau sikspārnis atradīs kur veidot savu populāciju.

Mārtiņš Miglāns (Koknese, 2023-05-16)

#88

Esmu parakstījis, jo uzskatu, ka nav uzklausīts mans viedoklis.

Jānis Driba (Cēsis, 2023-05-16)

#94

esmu kategoriski pret valsts iestāžu patvaļu, zemes īpašnieku apzagšanu !

Juris Kampa (Suntaži, 2023-05-17)

#95

Nepieņemama ir aizsargājamo teritoriju veidošanas procedūra, kad valsts iestādes to var gatavot, neinformējot zemes īpašnieku.

JURIS EIZENTĀLS (Rīga, 2023-05-17)

#102

piekrītu, ka tiek ignorētas meža īpašumtiesības.

Tatjana Stepanova (Kuldīga, 2023-05-17)

#105

Es esmu parakstījis, jo piekrītu ka šī brīža sistēma ir netaisnīga

Elvis Ancāns (Rīga, 2023-05-17)

#106

Jo mana īpašuma apsaimniekošana ir atkarīga no šo dokumentu pieņemšanas.

Ainars Kalniņš (Vārve, 2023-05-17)

#108

Dabas aizsardzība rada ļoti netaisnīgus zaudējumus meža īpašniekiem, salīdzinot kaut vai ar cita veida īpašumu saimniekiem. Piemēram, vai ir iedomājams, ka cilvēks par naudu nopērk dzīvokli, un tad izrādās, ka kāda reta zirnekļa dēļ viņš savā nopirktajā dzīvoklī vairs nekad nedrīkstēs dzīvot?!

Aigars Kviesis (Ogre, 2023-05-18)

#109

Gadu gaitā izaugusī mežaudze ir vērtība, kas iegūta, cilvēkam stādot un kopjot mežu, līdzīgi kā graudu vai rapšu raža. Šobrīd notiek ciršanas vecumu sasniegušas mežaudzes nacionalizācija (ja mežaudzes vērtība par 1 ha ir 30 000 euro, tad kompensācija par 1 ha gadā ir 150 euro, tas ir 150 euro x 200 gadi = 30 000), tātad valsts kompensē mežaudzes vērtību 200 gados !!! Ne valdībām, ne sabiedrībai nenāk prātā sabiedrības vajadzībām nacionalizēt zemi (piemēram Rail Baltic vajadzībām), ēkas, mākslas priekšmetus, naudas līdzekļu uzkrājumus, bet šinī gadījumā valdībai atņemt cilvēkam īpašumu (mežaudzi) ir pieņemami, kaut gan Satversmē ir noteikts, ka īpašumu var atsavināt tikai pret taisnīgu atlīdzību!

Inga Reiniņa (Tukuma novads, 2023-05-18)

#114

Dabas liegums bez mežaudzes kompensācijas īpašniekam ir negodīga.

Aiva Švēde (lauki, 2023-05-18)

#115

Esmu parakstījis petīciju, jo esmu noraizējies par Latvijas mežu nākotni, ko apdraud nepārdomātu un nepamatotu aprobežojumu ieviešana un meža īpašnieku interešu ignorēšana, realizējot populitiskus un zinātniski nepamatotus mērķus meža zemēs.

Andis Lazdiņš (Ikšķile, 2023-05-18)

#116

Par saimnieciskās darbības aprobežojumiem jābūt taisnīgai kompensācijai.

Emīls Krustiņš (Rīga, 2023-05-18)

#122

Atbalstu šo petīciju.

Dzintars Laivenieks (Tukums, 2023-05-18)

#125

👍

Jurģis Jansons (Jelgava, 2023-05-19)

#129

Uzskatu, ka nav korekti ka tikai uz īpašnieku pleciem paliek darbas vērtību saglabāšanu. Dabas vērtības tas tomēr ir sabiedrībai piederošas lietas un būtu tikai godīgi ka visi iesaistās to saglabāšanā. Ja ir saimnieciskās darbības ierobežojumi, tad ir tikai godīgi ka kompensācijas apjomi ir adekvāti.

Agris Punculs (Ņukši, 2023-05-19)

#133

Latvijai ir lieliskas iespējas iesaistīt zemes īpašniekus dabas vērtību sargāšanā. Tikai ne jau ar tādām metodēm, kādas tiek pielietotas mazattīstītās valstīs, t.i. atņemot iespējas saimniekot. Demokrātiskās valstīs valsts neatņemt privātam kapitālam iespējas attīstīties un dot valstij atpakaļ darba vietu, atjaunojamu materiālu un nodokļu iemaksu veidā.
Mēs varam labāk!

Aiga Grasmane (Jaunpils, 2023-05-19)

#137

Atbalstu taisnīgu kompensāciju par aizsargājamām teritorijām visiem īpašniekiem, bez izņēmuma.

Kārlis Skrastiņš (Rēzekne, 2023-05-19)

#139

Valstij ir jākompensē saimnieciskie ierobežojumi dabas liegumos.

Armands Alksnis (Rīga, 2023-05-19)

#140

Pievienojos aicinājumam nekavējoties pārtraukt jaunu īpaši aizsargājamu teritoriju un mikroliegumu izveidi, līdz netiek izveidota un ieviesta taisnīga kompensāciju sistēma par uzliktajiem īpašumu apsaimniekošanas ierobežojumiem.

Pauls Beķeris (Mārupe, 2023-05-19)

#147

Regulējumam ir jābūt samērīgam un apgrūtināto zemju īpašniekus motivējošam.

Pēteris Brūns (Valmiera, 2023-05-19)

#149

Pseidozaļie ultras ir tālu no sitācijas izpratnes.

Jānis Cīmiņš (Alūksne, 2023-05-19)

#158

Vēlos lai meža īpašnieki saņemtu taisnīgu, atbilstošu kompensāciju tirgus vērtībai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Viesturs Drukovskis (Saldus, 2023-05-19)

#160

Petīcijā paustā prasība ir taisnīga

Aigars Dudelis (Smiltene, 2023-05-19)

#166

Lai panāktu ilgspējīgu dabas daudzveidību (dažādi, biotopi, putnu ligzdosanas vietas utt), ir , manuprāt, jānodrošina visu iesaistīto pušu optimāla motivācija, ieskaitot ekonomisko.

Modris Skudra (Rīga, 2023-05-19)

#172

Jo mūsu zeme pieder mūsu cilvēkiem.
Un mums ir tiesības dzīvot mūsu pašu laukos. Ne jau tikai kalpa lomā.
Paldies Jums visiem par šī temata rūpi un celšanu publiskajā gaismā.
Ar mīlestību un cieņu,
Elīna Baginska

Elīna Baginska (Rīga, 2023-05-19)

#182

Jo esmu meža īpašnieks, ko tieši sakr šie neteisnīgā ceļā pieņemtie lēmumi, neiesaistot īpašnieku intereses iun nekompensējot zaudētos ienākumus, kas lieguma dēļ tiek ziedoti par labu sabiedrībai intersēm. Uzskatu, ka tas nav taisnīgi, tādēļ pieprasu mainīt šo sistēmu gan tā procesa virzīsānas gaitā un loģikā, gan arī galarezul;tāta izvērtējumā.

Valters Korālis (Limbaži, 2023-05-19)

#185

Mīlu savu mežu un vēlos tiesības kā īpašniekam kontrolēt, kas notiek manā mežā.

Solvita Muizniece (Vidrizu pag., 2023-05-19)

#189

Kompensāciju nav!!!

Ralfs Ratkevičs (Tukums, 2023-05-19)

#192

privāta meža īpašnieks netiek motivēts savu mežu apsaimniekot ilgtspējīgi , jo jebkurā brīdī var tikt uzlikti apgrūtinājumi bez pienācīgas kompensācijas

Karlis Blums (Kuldīga, 2023-05-19)

#196

Pilnībā atbalstu petīcijā pausto viedokli.

Andris Neimanis (Ķegums, 2023-05-19)

#198

Esmu parakstījis jo uzskatu, ka jaunu liegumu noteikšana kaitēs valsts tautsaimniecībai un vairos meža kaitēkļu izplatībai.

Maris Možvillo (Aloja, 2023-05-19)

#200

Esmu parakstījis, jo šīs petīcijas saturam pilnībā piekrītu. Un , lai nepieļautu , ka meža īpašniekam valsts atļaujas būtībā ražu nozakt... Tāpēc vēlreiz personīgi aicinu konkŗēto MK noteikumu projekta autorus nebūt par nekrietneļiem laupītājiem. Un izprast, kas un kā būtu jādara, lai rezutāts dabas aizsardzības labā būtu vērtējams, kā rūpīgs un krietns.

Uldis Tabūns (AIZPUTE, 2023-05-19)Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 1000 people.

Uzzināt vairāk...