Aicinājums tautai par Latvijas valsts prezidentu virzīt Edgaru Kramiņu!

Biedrība "Austras koks 3" aicina Latvijas Valsts prezidenta amatam virzīt Edgaru Kramiņu

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājam, Dr. paed. Edgaram Kramiņam ir raksturīga valstiska domāšana. Viņš veic nozīmīgu darbu pedagoģiskās domas veidošanai, īpašu uzmanību pievēršot tautas garīgajai dimensijai, kas būtiska līdzšinējo vērtību pārvērtēšanā un jaunu valstisku mērķu izvirzīšanā. Latvijas valsts politikā šodien ir jāvirzās tālāk pa nacionālās atmodas izcīnīto vērtību saglabāšanas ceļu, mudinot kalpot kultūrai un valstij, vienlaikus modinot pilsoņos cieņu, mīlestību un gribu darboties savas valsts labā. Tā kā valoda ir tautas kultūras pamatvērtība, viņš iestājas par to, lai Latvijas valsts garantē latviešu kultūras un valodas aizsardzību un tās prioritārās tiesības Latvijas teritorijā.

Edgaram Kramiņam piemīt spēja intuitīvi sajust politiskās rīcības kontekstu un attīstības virzienu, kas jo spilgti izpaužas nu jau desmit gadus vadot Latvijas 14. Skolotāju kongresā atjaunotās LNSS darbību.

Edgaram Kramiņam piemīt neizsīkstoša enerģija, milzīgas darba spējas, mērķtiecība, neatlaidība, augsts pienākuma un personiskās atbildības līmenis, drosme un radošums. Viņš savā darbībā ir ātrs, precīzs, konkrēts un nebaidās teikt patiesību acīs, atzīmējot tieši tās kļūdas, kuras ir būtiskākās un svarīgākās, lai atsevišķi jautājumi „izkustētos no vietas”. Ar savu personisko paraugu allaž mudinājis darbam un izaugsmei arī savus līdzcilvēkus, iedrošinot viņus un vienlaikus raisot viņos arī paļāvības izjūtu.

Laikā, kad pastāv milzīga plaisa starp politiskajām partijām un tautu, prezidenta amata kandidāts nedrīkst būt nevienas politiskās partijas biedrs, kā arī cilvēks, kurš audzis un ilgstoši dzīvojis ārpus Latvijas. Tā skatam, pie pašreizējā pilnvarojuma jābūt vērstam uz Latvijas tautas problēmloku un iekšpolitiku.

Novērtējot viņa devumu Latvijas sabiedrības izglītošanā, aicinām Latvijas Valsts prezidenta amatam virzīt LNSS priekšsēdētāju Edgaru Kramiņu.

www.youtube.com/watch?v=QikypZBd-vg

Biedrības “Austras koks 3” vadītāja

Ieva Volmane

Tālrunis: 25565460

 e-pasts:ievavolmane0000@inbox.lv


Ieva Volmane, biedrības "Austras koks 3" vadītāja    Sazināties ar petīcijas autoru