Aizliegt organizēt publisku seksuālās orientācijas demonstrāciju

Latvijā ar vien biežāk, pusaudžiem un jauniešiem pievilcīgā veidā publiski tiek demonstrēta tikai viena seksuālā orientācija - homoseksuālisms un šie pasākumi lielākoties uzskatāmi par publisku aicinājumu pievienoties šai tik ļoti aktīvajai un atraktīvajai kopai. Šāda vienpusīga, uzbāzīga un kliedzoša  vienas seksuālās orientācijas reklāma ir valsts demogrāfiskajai situācijai, kā arī bērnu un jauniešu seksuālajai izglītībai kaitīga. Tā morāli aizskar lielas iedzīvotāju daļas ētiskās un morālās vērtības un uzskatus.

Lai novērstu turpāku plašu homoseksuāļu (heteroseksuāļi neorganizē šādus publiskus savas seksuālās orientācijas demonstrācijas pasākumus) demonstrāciju, praidu u.c. pasākumu, kas vērsti uz publisku savas seksualitātes reklāmu un demonstrāciju, aicinu visus, kuru morālās, ētiskās un cilvēciskās jūtas un vērtības aizskar šie aicinājumi un demonstrācijas, parakstīt petīciju ar mērķi organizēt tautas nobalsošanu vai referendumu par šādu pasākumu aizliegumu (neatkarīgi no tā kādu seksuālo orientāciju plānots reklamēt un demonstrēt).