Apturēt naida kurināšanu mūsu Tēvzemē

Apturēt naida kurināšanu mūsu Tēvzemē!

LR Saeimas deputātiem

Ministru Prezidentei Laimdotai Straujumai

 

Pēc "Piektā kolonna" jēdziena definīcijas

"Piektā kolonna" - ir apzīmējums ārvalstu savervētiem vai tām simpatizējošiem aģentiem, kas nodarbojas ar karaspēka, valsts iedzīvotāju vervēšanu un/vai tiešu vai netiešu iespaidošanu, piemēram, spiegojot, musinot uz nemieriem, ceļot paniku, veicot diversijas un citas pretvalstikas darbības.

Pēc Kaspara Mežavilka sniegtās petīcijas varam sēcināt, ka par “Piekto kolonnu” var nosaukt pašu autoru un viņa peticījas atbalstītājus, jo tieši viņi pilnīgi nelikumīgi pārkāpjot LR Krimināllikuma 78.pantu (naida kurināšana uz rasu, etniskās un nacionālās piederības pamata, t.sk. arī internetā, ir aizliegta ar likumu), apdraud Latvijas Republikas demokrātiju, LR pilsoņu-nodokļu maksātāju mieru un grauž Satversmē noteiktās vērtībās:

114. Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.

Mūsu multikulturālajā valstī no 224230 iedzīvotājiem ir 900517 cittautiešu, no kuriem 526181 ir pilsoņi, savukārt 1198 latviešu ir nepilsoņi, par to mums ziņo Rinkēviča kunga vadītā Ārlietu Ministrija.(http://old.mfa.gov.lv/en/policy/4641/4642/4649/structure/?print=on) Un cik mums jau ir piedzimušo divu kultūru vidē bērnu?

 

Savukārt Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis paziņoja: “Cilvēki ir gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās – vīrieši, sievietes, latvieši, nelatvieši, pilsoņi un nepilsoņi. Acīmredzot dzimtenes mīlestību un pienākuma apziņu nenosaka tautība vai pase” http://m.la.lv/cik-gatavi-aizstavet-latviju/

 

Nav pamatojuma neticēt Aizsardzības ministra vārdiem. Bet, ja mēs visus 900517 “aģentus” ievietosim nometnēs, kurš tad cīnīsies? Vai mēs cēram, ka par 2% no aizsardzības budžeta mūs aizsargās ASV kareivji? Tātad, pēc kādiem kritērijiem mērīsīm? Vai mēs esam gatavi pieņemt Hitlera idejas, paužot domas par āriešu nācijas  izcilību, veikt nacisma heroizāciju, ko nosodīja vairākums Pasaules valstis ANO rezolūcijā http://www.un.org/en/ga/third/69/docs/voting_sheets/L56.Rev1.pdf, un atkārtot vēsturiskās kļūdas?

Vai mēs esam gatavi kā Vācija izmaksāt kompensācijas un atvainoties par fašisma sēkām Pasaules priekšā kā to darīja Vācijas koncetrācijas nometnē Dahau kanclere Merkele:

(Describing the Nazi era as “a horrible and unprecedented chapter of our history”, Chancellor Merkel linked her act of remembrance to concerns over the rise of new far-Right extremism in Europe.http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10255833/Merkel-expresses-her-deep-sorrow-and-shame-during-historic-Dachau-visit.html) ?

Neņemot vērā svarīgus tikumiskus aspektus, kā vārdā mēs esam gatavi krist uz nerviem LR pilsoņiem-nodokļu maksātājiem? Par godu Āfrikas bēgļiem, kurus latviešu tautai būs jāuztur, kāmēr mūsu pilsoņi strādā ārzemēs, mēģinot izmaksāt Latvijā saņemtss kredītus?

 

Piedāvāju petīcijas autoriem un tiem, kas to parakstīja, aprobežot tiesības paust idejas, kuras var būt bīstamas gandrīz pusei LR iedzīvotājiem sakarā ar Satversmes 16.pantu.

116. Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

Mēs, Latvieši, īpaši atbalstām tos Deputātus, kuri nepieļauj naida kurināšanu pret saviem iedzīvotājiem! Tos, kas veic darbības sakarā ar reemigrācijas politiku – lai tiem, kuri mīl savu Dzimteni (neatkarīgi no tautības) būtu vairāk iespēju atgriezties atpakaļ.

Mēs atbalstām un atbalstīsīm tos deputātus, kuri nepieļauj un nepieļaus nepamatotus histēriskus izteicienus, ciena savas valsts pilsoņus un iedzīvotājus, kā to dara visās demokrātiskajās valstīs (īpaši ES valstīs un ASV), veicina LR ekonomisku uzplaukumu un aizsargā Satversmē noteiktās vērtības!

 

LR pilsonis un patriots Edgars Liepiņš


Edgars Liepiņš    Sazināties ar petīcijas autoru