Ieroču un medību aizliegšana Latvijas teritorijā

Latvijā mūs sagaida nopietni jautājumi saistībā ar ieroču un medību praksi. Šī peticija cenšas pievērst uzmanību vides un sabiedrības drošībai.

Dabas un dzīvnieku aizsardzība: Medību prakse var ietekmēt vietējos dzīvniekus un to biotopu stabilitāti. Aizliegums varētu palīdzēt saglabāt Latvijas dabas bagātību, veicinot dzīvnieku aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Sabiedrības drošība: Ieroču uzglabāšana un izmantošana rada risks sabiedrībai. Ierobežojumi var samazināt potenciālo negadījumu skaitu, uzlabojot sabiedrības drošību un samierinot bažas par ieroču lietošanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, mēs aicinām Latvijas valdību pārskatīt un pārdomāt ieroču un medību praksi. Ierosinām ieviest stingrākus ierobežojumus vai pat pilnīgu aizliegumu šajās jomās, lai aizsargātu mūsu vidi un sabiedrības drošību. Šīs darbības var veicināt ilgtermiņa labklājību Latvijā.

Vai jums nav žēl šo nabaga dzīvnieku?

IMG_3031.png


Kristaps Kantiķis    Sazināties ar petīcijas autoru

Parakstīt šo petīciju

By signing, I authorize Kristaps Kantiķis to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...