Pārdēvēt Latvijas AizsargzībasMinistriju pār Okupācijas Ministrju

Sakara ar Pabrika teikto pār Uzvaras pieminekli piedāvāju pārsaukt Latvijas Aizsargzības Ministriju pār Okupācijas Ministriju.Padomājiet paši, piedalīšanās militārpersonas okupācijukampaņās Afganistānā, kur aizgāja bojā par 8 gadiem(misiju pagarināja uz gadu) 4 Latvijas kareivji, tailaikā, kad to darbība bija tikai kampaņas narkotrafiku legalizēšana(konkrētu uzdevumu netikalikts!), Irāka, kur atradās 120 cilveeku. Latvija jau bezjebkurām dibināšanām attaisnoja iepriekš uzbrukumu uz Sīriju, ka nav mazāk stridīgi. Un viss tas pie , ka atmiņa par "padomju okupāciju" liedz mūms domāt pār ekonomiku jau gadiem ilgi. Tatad stādīsim vēsturisku taisnīgumu un nosauksim visu tā kā tam vajādzētu būt!

В связи со словами г-на министра обороны по поводу Памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков (названный им "советятником") предлагаю переименовать Минобороны в Министерство Оккупации. Подумайте сами, участие в военных оккупационных кампаниях в Афганистане , где погибло за 8 лет(миссию продлили на год) 4 латвийских солдата, в то время, как их деятельность была лишь легализацией кампании по обустройству наркотрафика(конкретных задач поставлено не было!), Ирак, где находилось 120 человек. Латвия уже без всяких оснований оправдала заранее нападение на Сирию, что не менее возмутительно. И всё это при том, что память о "советской оккупации" на устах уже много лет. Давайте восстановим историческую справедливость и назовем все своими именами!