Par Latvijas valdībai atkāpšanos no amata.

 

Latvijas valdībai ir jāatkāpjas no amata, jo noteiktie taupības pasākumi, noveda valstī pie krīze. Šī iemesla dēļ valdība nav atrasts finansējums ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Nemaz nerunājot par to, ka valsts būvinspekcija slēgta ja sabiedrisko ēku būvniecība uzraudzībā nav veikta pilnā apjomā. Ja nemot verat, un to, ka saskaņā ar šādu valdības rīcību nebija iespējamo sabiedrības tiesības uz drošu un cilvēka cienīgu dzīvi savā valstī.

Латвийское правительство должно уйти в отставку со своего поста, так как меры жесткой экономии привели страну к кризису. По этой причине, правительство не нашло средств для пожарной и аварийно-спасательной службы. Не говоря уже о организации надзора за строительством публичных зданий. Из этого следует, что, в соответствии с такими действиями правительства право  безопасной и достойной жизни населения в своей собственной стране было утрачено.