PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU LATVIJĀ, SAKARĀ AR KORONAVĪRUSA COVID-19 PANDĒMIJU

PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU LATVIJĀ, SAKARĀ AR KORONAVĪRUSA COVID-19 PANDĒMIJUkovid.jpg

Līdzīgi, kā Lietuvai un citām ES valstīm Latvijai nekavējoties jārīkojas un atbilstoši likumam "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" jāizsludina ārkārtējo situācija sakarā ar Koronavīrusa COVID-19 pandēmiju Pasaulē. Ir nepieciešama karantīna publiskajā sektorā. Nekavējoties jāslēdz izglītības un kultūras iestādes uz karantīnas laiku, jāaizliedz publiski pasākumi un jāpārceļ Rīgas domes vēlēšanas. Ir jāpastiprina sanitārā kontrole uz robežpunktiem un iespējams jāatjauno robežkontrole Šengenas valstu zonā.

Piedāvātais risinājums?

Atbilstoši likumam "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" Latvijas Republikas uzdod Ministru Kabinetam izsludināt Ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Koronavīrusa COVID-19 pandēmiju Pasaulē.

Kāds būs ieguvums?

Sabiedrība var iegūt drošības sajūtu un galvenais ierobežot slimības izplatību. Nedrīkst pieļaut Itālijas kļūdas, kad netika veikti pietiekami ātri pandēmijas ierobežojošie pasākumi. Ir jāpasargā Latvijas iedzīvotāji bez kavēšanās

Iniciatīvas kopsavilkums

Līdzīgi,kā Lietuvai un citām valstīm Latvijai nekavējoties jārīkojas un atbilstoši likumam Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli jāizsludina ārkārtējo situācija sakarā ar Koronavīrusu COVID 19

Iniciatīvas aicinājums

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā un karantīnu, sakarā ar Koronavīrusa COVID-19 pandēmiju Pasaulē

Parakstīt šo petīciju

By signing, I authorize Jaunā Saskaņa to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


VAIApmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...