Par saprotamiem tarifiem!

Vai zināji, ka visvairāk sūdzības PTAC saņem tieši par mobilajiem operatoriem, un viņu neskaidrajiem tarifiem? Šī ir joma Latvijā, kas šķiet attīstīta, tomēr operatori joprojām cenšas nopelnīt un neskaidriem, nesaprotamiem tarifiem, papildus pakalpojumiem, par ko maksā tieši TU!

Vai arī Tev ir apnicis maksāt par to, ko nezini un kas nav izskaidrots?

Tu VARI cīnīties par savām patērētāja tiesībām un saņemt skaidrus pakalpojumus, par kuriem Tu maksā!

 

Aicinām parakstīt petīciju par skaidriem tarifiem Tele2 priekšapmaksas kartei „Zelta Zivtiņa”  un atteikšanos no uzksaites un faktiskā tarifa!!

Pēc mūsu uzskatiem nav saprotams, kas ir faktiskais un kas uzskaites tarifs, tādējādi maldinot patērētājus, potenciālos un esošos klientus. Pērkot „Zelta Zivtiņa” komplektu patērētājam būtu jābūt skaidri saprotamam, kādu pakalpojumu, un par kādu cenu viņš iegādājas, kas šobrīd netiek nodrošināts. Priekšapmaksas kartes lietotājs nekad nevar būt pārliecināts par kartē esošo summu, par kādu viņš var zvanīt, un pakalpojuma cena ir nepilnīga un neskaidra.

Pēc likuma šie tarifi uzskatāmi par "līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem", jo informācija par pakalpojumu (tarifiem) ir neskaidra un līdz galam nesaprotama. Turklāt, pakalpojuma sniedzējs (šajā gadījumā Zelta Zivtiņa-Tele2) nav pilnībā iepazīstinājis un izskaidrojis informācija par pakalpojuma cenu.

Pamatojoties uz „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma”

14.panta 2 daļas 2.punktu:

14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem

(2) Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, ja:

2) par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.

un likuma 17.panta 1.daļu

17.pants. Informācijas nodrošināšana

(1) Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvātās preces vai pakalpojuma kvalitāti, drošumu, cenu, garantiju un garantijas remonta iespējām, lietošanas noteikumiem, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu un adresi, norādot to marķējumā, pievienotajā lietošanas pamācībā, tehniskajā pasē vai citādā rakstveida informācijā.

 

Mēs esam par skaidriem, godīgiem, saprotamiem tarifiem un PAR Tavām tiesībām!!!!

Paraksties arī TU!

 


Kārlis Andersons    Sazināties ar petīcijas autoru