Par SEB bankas atstāšanu Krāslavā

Lūdzu atstāt Krāslavā SEB banku, jo mums nav nevienas citas bankas.