Pret alkoholisko dzērienu tirdzniecību daudzdzīvokļu māju telpās

Problēmas apraksts

Gandrīz katrs daudzdzīvokļu mājas, kurā pirmā stāva atrodas oficiāls veikals vai kafejnīca, iedzīvotājs pamanīja, kā alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas pievelc pie sevis marginālas personas, kā arī personas kuras neievēro pašvaldības sabiedriskas kartības noteikumus. Tas personas:

  •           Rada troksni nakts stundās;
  •         Kaitinoši izprasa naudu iedzīvotājiem;
  •           Lieto alkoholiskos dzērienus sabiedriskajā vietā
  •          Draud cilvēkiem ar fizisko vardarbību vai īpašuma bojāšanu uz prasībām izbeigt savas darbības u.c.;

Minētas darbības apdraud iedzīvotāju drošību un rada nemieru. Policijas izsaukšana sājos gadījumos ir neefektīva, jo vairākos gadījumos prettiesiskas darbības izbeidzas pirms tās atbraukšanas un bieži atsākas pēc aizbraukšanas.

Ir vērts minēt, kā alkoholisko dzērienu tirdzniecības uzņēmumi, kuri atrodas daudzdzīvokļu māju telpas (īpaši kafejnīcas un bari), būtiski samazina šo māju dzīvokļu tirgus vērtību.

 

Problēmas būtība

Autors uzskatā, kā minēta problēma saistīta ar alkoholisko dzērienu realizāciju daudzdzīvokļu māju telpās, ņemot vērā alkohola iedarbību uz cilvēka psihiku. Komercplatības šajās telpās konstruktīvi nav domātās priekš uzņēmējdarbības, kuras rezultāta rodas cilvēku radīts troksnis, vai netieši rodas sabiedriskas kartības pārkāpšana.

 

Iespējams problēmas risinājums

Ņemot vērā augstāk minēto, autors piedāvā sekojošās problēmas risināšanas pasākumus: alkoholisko dzērienu apries likuma 6.pantā ievēst šādus grozījumus:

1)       Ievēst punktu kurš liedz veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību jebkurā veidā pašvaldības īpašumā esošo daudzdzīvokļu māju telpās, izņemot pašvaldības noteiktajā speciālajā zonā (Rīgā tas var būt Vecrīga un/vai Centra rajons);

2)       Izdzēst no 5.apakšpunkta teikumu „izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas

 

Ieguvums no problēmas atrisināšanas

 Atrisinot aprakstīto problēmu var prognozēt sekojošo ieguvumu:

  • Sabiedriskās kartības līmeņa paaugstināšana pilsētu dzīvojamas zonās;
  • Kartības paaugstināšana no ārvalstu viesu pusēs pilsētu vēsturiskajās zonās;
  • Jauno cilvēku neiesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā;
  • Darbspējīgo cilvēku darba ražīguma un veselības līmeņa paaugstināšana;
  • Dzīvokļu īpašumu tirgus vērtības paaugstināšana;
  • Policijas atslogošana.

1)