Pret LMT sakaru torņa celtniecību Upesciemā, Garā Jūdze 37

2019.gada 6.jūnijā Garkalnes novada būvvalde ir izsniegusi būvatļauju Nr. B-76/19-06-06 jauna būvobjekta - SIA “Latvijas Mobilais telefons” elektronisko sakaru torņa “Dumbrāji”, turpmāk – Sakaru tornis, būvniecībai Garajā jūdzē 37, Upesciemā, Garkalnes novadā. Mēs, Upesciema un tā apkārtnes iedzīvotāji, esam uztraukti par jaunā būvniecības objekta iespējamo negatīvo ietekmi uz mūsu un mūsu bērnu veselību, jo īpaši, ņemot vērā, piemēram, vairākus no pasaulē veiktajiem pētījumiem, kuros pierādīta elektromagnētiskā starojuma nelabvēlīgā ietekme uz cilvēka veselību. Tāpat apzināmies, ka pēc Sakaru torņa uzbūvēšanas ievērojami samazināsies tuvumā esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtība, jo iedzīvotāju (potenciālo pircēju) viedoklis un informācijas daudzums par mobilo sakaru kaitīgumu ik gadu tikai pieaug. Ievērojot iepriekš minēto, uzskatām, ka Sakaru torņa būvniecība var radīt negatīvu ietekmi gan uz blakus dzīvojošo iedzīvotāju veselību un drošību, gan arī uz objekta tuvumā esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību, tādējādi būtiski aizskarot mūsu tiesības un likumiskās intereses.

Likuma “Par pašvaldībām” 3.pants paredz, ka vietējā pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Uzskatām, ka Sakaru torņa būvniecība Upesciemā nav pieļaujama un, ievērojot iedzīvotāju intereses, Garkalnes novada pašvaldības pienākums ir atcelt izsniegto būvatļauju.

Parakstīt šo petīciju

Parakstoties, es piekrītu, ka Kestutis Isakas varēs redzēt visu informāciju, ko es sniedzu šajā formā.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu e-pasta adresi.

Mēs publiski tiešsaistē nerādīsim jūsu tālruņa numuru.


Es dodu piekrišanu apstrādāt šajā formā sniegto informāciju šādiem nolūkiem:
Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Uzzināt vairāk...