Mēs esam sašutuši par plāniem apglabāt kodolatkritumus netālu no mūsu robežas

Mēs esam sašutuši par Lietuvas plāniem apglabāt kodolatkritumus netālu no mūsu robežas

Ignalinas atomelektrostacijas slēgšana Lietuvā pirms 15 gadiem neatrisināja jautājumu par savulaik tajā radušos radioaktīvo atkritumu glabāšanu. Bīstamo atkritumu ir daudz, tie ir dažādu frakciju un apjoma ziņā atšķirīgi.

Bituminizēto radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas vieta, kura tiks pārveidota par apglabāšanas vietu, atrodas tikai 8 kilometru attālumā no Latvijas–Lietuvas robežas, vistiešākajā tuvumā Augšdaugavas novadam un Daugavpilij, kur iedzīvotāji bažīgi par kaimiņvalsts vēlmi radioaktīvos atkritumus glabāt tik tuvu Latvijas robežai.

Šobrīd ir iespēja visiem iedzīvotajiem izteikt savu viedokli, bažas par šīs darbības iespējamo ietekmi.

Mūs uztrauc mūsu bērnu un mazbērnu nākotne, lai viņiem ir labāka dzīve. Mēs vēlamies dzīvot mierīgi un elpot mūsu Latvijas svaigo gaisu.

Izrietoši mēs pieprasām no Lietuvas nekavējoties pārtraukt būvniecību!

Mēs esam — pret!12-1.jpg


Elvira Sprindzuka    Sazināties ar petīcijas autoru

Parakstīt šo petīciju

By signing, I authorize Elvira Sprindzuka to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.Apmaksāta reklāma

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...